РАЗВИТИЕ АД

ВАЗИ

  Артикул, No. H/D (mm)
ваза Виена 1

0715550300 - 06

149/60
ваза Виена 2

0715570400 - 06

146/55
ваза Виена 3

0715400500 - 06

160/35
ваза с две гърла

0730800100 - 06

300/25/20
ваза Кокиче - 1

0780300200 - 06

76/30
ваза Кокиче 2

0700680600 - 06

68/35