Сувенирните копия на криптови икони от 13 до 19 век произвеждани от Ковекс’91 ООД са уникални предмети, изработени върху стари дървени подложки с техниката на старите майстори-иконописци. С голям финес и точност се пресъздават иконите от различни школи като Охридската, Несебърската, Банската, Тревненската, Самоковската и други, съхранявани в църкви, манастири, исторически музеи, музеи на иконата, археологични и частни колекции.

 

Поради различната сложност в изработката, стойностно групиране само по размери не може да бъде направено. При формиране на цените се вземат под внимание и броя на пресъздадените образи, сложността на композицията и т.н.

 

Порядъка на цените на иконите е:

Малки от 200 до 500 кв.см. 30-45 USD/бр.

Средни от 501 до 1000 кв.см. 50-80 USD/бр.

Големи от 1001 до 1600 кв.см. 90-160 USD/бр.

За сложност на композицията се използват коефициенти от 0.9 до 1.8.

Цените се разбират франко централния офис на Ковекс’91 ООД в София, неопаковани.

При поръчка на няколко броя икони от един вид, трябва да се има в предвид, че ще има малки, незначителни разлики в изображението и цветовете между отделните бройки, в което се състои и самата уникалност на сувенирното копие. Разликите в размерите могат да бъдат и по-големи предвид автентичността на размерите на старата дървена подложка.